Nota de informare

 

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DR. AUREL VLAD”

 

 • Site-ul scoalaaurelvlad.ro aparține Școlii Gimnaziale „Dr. Aurel Vlad”, cu sediul in Orăștie, str. Luminii, nr. 10, jud. Hunedoara, e-mail scaurelvlad@yahoo.com.
 • Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: LĂSCOIU MIRELA, e-mail gdprscoalavlad@gmail.com .
 • Scopurile și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele cu caracter personal.

Conform art. 4, alineatul (5) din Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare și a art. 13 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, vă informăm că, prin intermediul site-ului, prelucrăm datele  dumneavoastră cu caracter personal, respectiv numărul de identificare(adresă de protocol de internet – IP) al  dispozitivului de pe care îl accesați și locația acestuia,  utilizăm cookie-uri proprii și ale unor terțe părți.

 

Temeiul juridic al acestei prelucrări este interesul legitim al instituției (art. 6 alineatul (1) litera f din Regulament), respectiv protejarea site-ului împotriva unor acțiuni ilicite care i-ar putea afecta negativ funcționarea și utilizarea unor facilități oferite de alți operatori pentru a asigura funcționalități ale site-ului (ex. rularea unui clip video de pe canalul youtube).

 

Când accesați site-ul nostru, pe dispozitivul dumneavoastră vor fi plasate și stocate următoarele cookie:

NR. CRT. DENUMIRE SCOP DURATA DE STOCARE
1. dc_jqaccordion_widget-2 Acest cookie se șterge automat la închiderea aplicației de navigare pe internet
2. dc_jqaccordion_widget-4 Acest cookie se șterge automat la închiderea aplicației de navigare pe internet
3.

 

Utilizatorii își pot configura aplicația de navigare pe internet să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

 

Prin utilizarea unor facilități oferite de furnizori de servicii specifice (Google, youtobe, etc.) site-ul folosește și cookies furnizate de aceste terțe părți, iar mai multe detalii privind scopul și modul de funcționare a acestor cookies puteți găsi accesând https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-ro

Cele mai multe browsere sunt setate implicit să accepte cookie-uri, dar aveți posibilitatea să modificați setările pentru a bloca unele sau toate cookie-urile. Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org  sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați website-ul browserelor dvs.:

 • Setări cookie în Internet Explorer – Internet Explorer;
 • Setări cookie în Firefox – Firefox;
 • Setări cookie în Chrome – Chrome;
 • Setări cookie în Safari – Safari;
 • Setări cookie în Edge – Edge;
 • Setări cookie în Opera – Opera.

Găsiți informații privind modul de utilizare a setărilor  aplicațiilor de navigare pe internet   privind  ștergerea  informațiilor stocate sau pentru a refuza accesul terților la aceste informații accesând:

 

Dacă ați ales să contactați telefonic sau prin e-mail un reprezentant al instituției noastre utilizând datele de contact publicate pe site, în funcție de opțiunile dumneavoastră, vor fi colectate date cu caracter personal necesare asigurării relaționării cu reprezentanții unității de învățământ.

 1. Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt societățile comerciale cu care colaborăm pentru a asigura serviciile de web design și găzduire site, cele care realizează mentenanța sistemelor informatice pe care este gestionat site-ul și autoritățile publice pentru îndeplinirea atribuțiilor legale.
 2. Nu transferăm date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale.
 • Adresa de protocol de internet – IP va fi stocată o perioadă limitată de timp, respectiv de maxim 90 de zile, iar datele cu caracter personal colectate cu ocazia transmiterii unui mesaj prin e-mail sau telefonic vor fi stocate pentru o perioadă de 3 ani.
 1. Drepturile dumneavoastră

Conform art. 12-22 din Regulament beneficiați de următoarele drepturi:

 1. Informare şi acces la date cu caracter personal;
 2. Rectificarea şi ștergerea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 1. Dreptul la portabilitatea datelor;
 2. Dreptul la opoziție;
 3. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

Aceste drepturi pot fi exercitate în condițiile stabilite de Regulament, prin transmiterea unei solicitări scrise  la sediul instituției din  municipiul Orăștie, str. Luminii, nr. 10, jud. Hunedoara  sau la adresa de  e-mail scaurelvlad@yahoo.com .

Conform art. 38 alineatul (4) din Regulament puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor personale şi la exercitarea drepturilor menționate mai sus, la adresa de e-mail  gdprscoalavlad@gmail.com .

 • În cazul în care apreciați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal utilizând formularul special destinat de pe site-ul acesteia dataprotection.ro .

 

La nivelul Școlii Gimnaziale „Dr. Aurel Vlad” Orăștie  nu se realizează procese decizionale automatizate incluzând crearea de profiluri sau alte acțiuni similare de profilare a persoanelor vizate