ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR DR. AUREL VLAD

Asociația părinților ”Dr. Aurel Vlad” a fost înființată la data de 2009 având ca scop susținerea și sprijinul elevilor și cadrelor didactice ale Școlii Gimnaziale ”Dr. Aurel Vlad” din Orăștie.

Asociația are ca obiective principale următoarele:

Premierea elevilor cu rezultate școlare deosebite

Premierea elevilor participanți la concursuri, olimpiade și întreceri sportive

Oferirea de sprijin material și moral elevilor și cadrelor didactice ale Școlii Gimnaziale ”Dr. Aurel Vlad” din Orăștie

Finanțarea corului de copii ”Vlăstarele Orăștiei” în vederea deplasării la diferite concursuri în țară și în străinătate

Sprijinirea Școlii Gimnaziale ”Dr. Aurel Vlad” în vederea întreținerii, reparării și dotării sălilor de clasă și laboratoarelor.

Sprijinirea Școlii Gimnaziale ”Dr. Aurel Vlad” în vederea organizării de activități remediale cu elevii care necesită astfel de activități, prin diverse proiecte, finanțări nerambursabile, etc.

Asociatia parintilor